Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej O Pracowni

O Pracowni

  • Pracownia juryslingwistyki i komunikacji społecznej


           Jesteśmy zespołem badawczym złożonym z tłumaczy, lingwistów i prawników. W swojej pracy skupiamy się na analizie obcojęzycznych tekstów prawnych, pokonywaniu barier w komunikacji publicznej oraz przekładzie dokumentów.

    Zapraszamy do eksploracji naszej strony!